Ἐνοριακὸν Κέντρον

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προσφέρεται ὑπὸ τῆς ἀδελφότητος καφὲς εἰς τοὺς ἐκκλησιαζομένους. Ἐπίσης διατίθεται εἰς τούς πιστούς διά δεξιώσεις καί τελετές κατόπιν συνεννοήσεως μετά του π. Ἐμμανουὴλ Μαυρογιαννάκη.