Φιλόπτωχο

Κυρίες της φιλοπτώχου αδελφότητος

Βάλκογλου Διαμάντω: 02/269 25 22

GSM: 0484 18 42 16

  Τσελεπίδου Ελένη: 02/216 87 74
  Σίμογλου Σούλα: 02/479 28 76
  Τοτολίδου Ευαγγελία: 02/241 45 81
  Μπαξεβάνου Τριανταφυλλιά: 02/241 20 44
  Βλασακάκη Γεωργία: GSM: 0472/23 57 14
  Βαργιαμίδου Ευαγγελία (Λιλή): GSM: 0479/94 10 06
  Δημοπούλου Δέσποινα: 02/ 201 12 31
  Βασιλειάδου Αλεξάνδρα: 02/245 52 88
  Γραμματικού Ευγενία: 02/ 216 10 38