Ο πρώην Βελγίου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Βελγίου κ. Παντελεήμων (Κοντογιάννης) (18.8.1974) ἐγεννήθη ἐν Χίῳ τὸ ἔτος 1935. Μετὰ τὰς γυμνασιακὰς σπουδὰς αὐτοῦ ἐνεγράφη εἰς τὴν Ἱερὰν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν τὸ ἔτος 1957. Κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῶν θεολογικῶν του σπουδῶν (1954) ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος τὸ ἔτος 1957. Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἔτους ὑπηρέτησεν ἐν Βελγίῳ ἀπὸ διαφόρων θέσεων, ἤτοι ὡς ἐφημέριος, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της, ἤτοι ἀπὸ τῆς 8ης Αὐγούστου 1969. Τὴν 5ην Αὐγούστου 1974 ἐξελέγη Βοηθὸς Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος. Τὴν 23ην Δεκεμβρίου 1982 ἐξελέγη Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου. Παρῃτήθη τῆς θέσεως αὐτοῦ τῇ 26ῃ Νοεμβρίου 2013.
Ταχυδρομικὴ διεύθυνσις:

Son Eminence le Métropolite Panteleimon, Ἐφέσου 12, Τ.Θ. 128, 82100 Χίος –

Τηλ. καὶ Φάξ:  + 30.22710/23.696

E-mail:  mgrpanteleimon@gmail.com