Ιερείς

ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Ιερατικός προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος ΒΛΑΤΑΚΗΣ

( Σεπτέμβριος 2014 – ….. )

Rue du Progres 297
1030 Bruxelles
Κιν. +32.466 10 50 50

E-mail: pere.georgios@gmail.com

Εφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

( Σεπτέμβριος 2014 – …… )
Rue Roger Van Der Weyden 26/3
1000 Bruxelles
Τηλ. 02/503.33.94 & 0496 50 38 70

E-mail: pere.emmanouil@gmail.com