Επιτροπή

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
Θανάσης ΔΟΥΠΑΣ
Πασχάλης ΔΟΥΠΑΣ
Ελενα ΖΥΝΙΑΤΗ
Σπυρίδων ΖΥΝΙΑΤΗΣ
Στέφανος ΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ
Αντώνιος ΚΩΛΕΤΣΗΣ
Βασίλειος ΚΩΛΕΤΣΗΣ
Δημήτριος ΜΑΡΚΟΥ
Δημήτριος ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
Σπυρίδων ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ
Κυριάκος ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ
Γεώργιος ΦΕΪΜΗΣ

ΝΕΩΚΟΡΙΣΣΑ

Ρίτα SABANOVA